top of page

Lathund

för hur du favoritmarkerar bilder & beställer produkter

00.09: Hur du favoritmarkerar bilder som du vill ha från fotograferingen

02:34: Hur du beställer produkter

02:55: Framkallningar (Gäller samma med framkallning i Akvarellpapper)

04:12: Folder Dragspelsalbum (Gäller samma med Sweet Memory ALbum)

05:38: Poster

06:18: Kassa/Betalning

OBS: Videon visar gamla priser. Dessa priser gäller ej och en ny video är på gång att fixas!

bottom of page